xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Konference om den nationale sundhedsprofil

Er antallet af rygere faldet? Drikker de unge mindre? Er den sociale ulighed i sundhed mindsket? Det er blot nogle af de spørgsmål, du kan få svar på, når Sundhedsstyrelsen i samarbejde med Danske Regioner præsenterer nye nationale tal for, hvordan danskernes sundhed har udviklet sig siden 2010.

Sundhedsprofil 2021

I alt modtog 300.000 borgere i foråret 2021 et spørgeskema om deres trivsel, sundhed og sygdom. På baggrund af deres svar er der udarbejdet en ny national sundhedsprofil, som vil blive præsenteret på konferencen den 10. marts. Her vil også blive sat fokus på, hvordan tallene kan bruges på kommunalt, regionalt og nationalt niveau. Sundhedsprofil 2021 er den fjerde i rækken.

Målgruppe for konferencen

Sundhedsprofilerne er et vigtigt værktøj. Tallene bruges bl.a., når der skal laves nye sundhedsaftaler mellem regioner og kommuner, og som grundlag for forebyggende tiltag lokalt, regionalt og nationalt. Konferencen henvender sig derfor bl.a. til beslutningstagere, planlæggere og sundhedsfaglige medarbejdere.

Program og tilmelding

Vi forventer, at konferencen bliver afholdt fysisk, men tager endeligt stilling til det i februar ud fra den aktuelle situation.

Program for konferencen offentliggøres ultimo januar 2022, hvoraf det også vil fremgå, hvordan du kan tilmelde dig. Dette er blot en opfordring til at reservere datoen. Der er et begrænset antal pladser til konferencen.

Hvis du har spørgsmål til arrangementet allerede nu, er du velkommen til at kontakte:

Charlotte Markussen, sekretær, Sundhedsstyrelsen, chmr@sst.dk eller 25265225

Pjece: Save the date