xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
English

Webinar: Et sundhedsperspektiv på 0-15 årige børn og unges digitale liv

Nationalt og internationalt har der gennem de seneste år været et stigende fokus på, hvordan vores øgede brug af digitale medier har betydning for den måde, vi lever vores liv på.

Digitale medier som computere, mobiltelefoner og tablets er blevet et naturligt og personligt redskab, som kan give os adgang til alt fra viden, oplysning, underholdning og socialisering med omgivelserne på hvilket som helst tidspunkt af døgnet. Skærmene har vundet indpas i mange sociale arenaer - både i børnenes skole- og fritidsliv med vennerne, men også i familielivet.

Børn bliver i dag født ind i en digitaliseret verden, og den øgede digitalisering kan både have indflydelse på, hvordan barnets hverdag tilrettelægges, barnets adfærd samt have indflydelse på barnets tanker og følelser.

Der er dog også en række risikofaktorer forbundet med børn og unges digitale liv som manglende søvn, mulig oplevet stress over at følge med på de sociale medier og en stigning i stillesiddende tid. Forhold der alle kan have betydning for barnets sundhed.

Center for sundhed og digitale medier er et nyetableret center i Sundhedsstyrelsen, der har fokus på, hvilken betydning den øgede brug af digitale medier har for børn og unges sundhed og trivsel.

Præsentation af rapporter og anbefalinger

Center for sundhed og digitale medier har fokus på nogle afgrænsede emner, og på konferencen vil resultaterne fra fire nye rapporter blive præsenteret. Rapporterne handler om børn og unges brug af digitale medier i sammenhæng med fysisk aktivitet, søvn, relationer og fællesskaber og oplevet stress.

På baggrund af litteraturstudierne har Sundhedsstyrelsen udarbejdet en række anbefalinger, som har til formål at give forældre en rettesnor ift. børn og familiers skærmbrug. Anbefalingerne vil blive præsenteret på webinaret.

Deltagelse

Deltagelse er gratis, og man kan følge webinaret på dagen via et link på annoncen/opslaget.

Der er ikke brug for tilmelding.