xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Webinar om social ulighed i sundhed

Sundhedsstyrelsen afholdt webinar om social ulighed i sundhed. På webinaret blev hovedresultaterne fra to nye rapporter fremlagt, og der blev sat fokus på den systematisk skæve fordeling af sundhed og sygdom i befolkningen.

Se optagelser fra webinaret.


12:00 - 12:10
Velkommen til Sundhedsstyrelsens webinar om ulighed i sundhed
Søren Brostrøm, direktør Sundhedsstyrelsen og Anja Bo, moderator

 


12:10 - 12:35 
Status på social ulighed i sundhed og sygdom i Danmark
Annette Kjær Ersbøll, professor, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet

Powerpoint Ersbøll

 


12:35 - 13:15
Addressing the early origins of health inequalities – the importance of protecting children from poverty and adversity 
David Taylor-Robinson, professor, University of Liverpool

Reflections from a Danish context
Pernille Tanggaard Andersen, professor & head of health promotion, Southern University of Denmark

 


13:45 - 14:05
Hvad kan kommuner, stat, regioner, erhvervsliv og civilsamfund gøre for mere lighed i sundhed?
Finn Diderichsen, professor emeritus, Københavns Universitet

Powerpoint Finn Diderichsen

 


14:05 - 14:45
Hvordan kan vi på tværs af kommuner, regioner og stat styrke folkesundheden og mindske forskellene i sundhed og sygdom?
Annemarie Zacho-Broe, kommunaldirektør, Fredericia Kommune Dorthe Crüger, koncerndirektør, Region Hovedstaden Søren Brostrøm, direktør Sundhedsstyrelsen

 


14:45 - 14:55 
Regeringens visioner for bekæmpelse af ulighed i sundhed
Magnus Heunicke, Sundheds- og ældreminister

 


14.55 - 15.00
Opsamling og tak for i dag
Niels Sandø, enhedschef for Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen

 

Webinar

Velkommen

Den 2. september 2020 lancerer Sundhedsstyrelsen rapporten ”Social ulighed i sundhed og sygdom” udarbejdet af Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet. Rapporten er den første af sin art med status på forskelle i danskernes sundhed og sygdom opgjort på en lang række indikatorer krydset med befolkningens uddannelsesbaggrund. Rapporten skal udgives hvert fjerde år og formålet er at bidrage med viden om social ulighed i sundhed og sygdom til at understøtte de forskellige myndigheder og organisationer, der kan gøre en forskel for folkesundheden i Danmark.

Ligeledes lancerer Sundhedsstyrelsen rapporten ”Indsatser mod ulighed i sundhed” udarbejdet af Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet. Rapporten er en forskningsbaseret opdatering af evidens om indsatser mod ulighed i sundhed, der skal bidrage med viden om, hvordan kommuner, regioner, stat, erhvervsliv og civilsamfund kan bidrage til folkesundheden.

På webinaret fremlægges hovedresultaterne fra begge rapporter. Derudover har vi inviteret en førende international forsker fra England til at til at give sit perspektiv på de tidlige årsager til ulighed i sundhed og hvad det betyder for børn at vokse op i fattigdom og modgang. Derudover stiller vi spørgsmålet ”Hvordan skaber vi mere lighed i sundhed?” set ud fra et kommunalt, regionalt og statsligt perspektiv? Afsluttende vil Sundheds- og ældreministeren fortælle om regeringens visioner for bekæmpelse af ulighed i sundhed. Formålet med webinaret er at formidle rapporterne og inspirere folkesundhedsarbejdet i Danmark til et fortsat fokus på lighed i sundhed.

Lighed i sundhed er en strategisk prioritet i Sundhedsstyrelsens mission ’Sundhed for alle’.

Program

Se program som pdf

12.00 - 12.10
Velkommen til Sundhedsstyrelsens webinar om ulighed i sundhed
Søren Brostrøm, direktør Sundhedsstyrelsen og Anja Bo, moderator

12.10 - 12.35
Status på social ulighed i sundhed og sygdom i Danmark
Annette Kjær Ersbøll, professor, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet

12.35 - 13.15
Addressing the early origins of health inequalities – the importance of protecting children from poverty and adversity
David Taylor-Robinson, professor, University of Liverpool

Reflections from a Danish context
Pernille Tanggaard Andersen, professor & head of health promotion, Southern University of Denmark

13.15 - 13.45 
Pause

13.45 - 14.05
Hvad kan kommuner, stat, regioner, erhvervsliv og civilsamfund gøre for mere lighed i sundhed?
Finn Diderichsen, professor emeritus, Københavns Universitet

14.05 - 14.45
Hvordan kan vi på tværs af kommuner, regioner og stat styrke folkesundheden og mindske forskellene i sundhed og sygdom?
Annemarie Zacho-Broe, kommunaldirektør, Fredericia Kommune Dorthe Crüger, koncerndirektør, Region Hovedstaden Søren Brostrøm, direktør Sundhedsstyrelsen

14.45 - 14.55
Regeringens visioner for bekæmpelse af ulighed i sundhed
Magnus Heunicke, Sundheds- og ældreminister

14.55 - 15.00
Opsamling og tak for i dag
Niels Sandø, enhedschef for Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen