xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Udvalg for Tandsundhed

Sundhedsstyrelsens Udvalg for Tandsundhed er et rådgivende forum med deltagelse af de vigtigste parter og aktører indenfor tandplejeområdet.

Udvalgets formål er at yde bred faglig rådgivning til Sundhedsstyrelsen vedrørende indsatsen for tandsundhed i Danmark. Rådgivningen skal bidrage til at fremme befolkningens tandsundhed og lighed i tandsundhed, styrke sammenhæng i tandplejeindsatser samt sikre tandplejeindsatser af høj kvalitet.

Udvalgets opgaver

Sundhedsstyrelsens Udvalg for Tandsundhed har følgende opgaver:

 • At følge udviklingen inden for tandsundhed, herunder nationale, regionale og kommunale initiativers betydning for:
  • At fremme tandsundhed i befolkningen og befolkningens brug af tandpleje og tandplejeindsatser
  • Lighed i tandsundhed
  • Kontinuitet i tandpleje i et livslangt forløb
  • Sammenhæng indenfor og imellem de forskellige tandplejeordninger
  • Relevant tværfagligt samarbejde mellem tandplejen og resten af sundhedsvæsenet
  • Kvalitet i undersøgelse, diagnostik, sundhedsfremme, forebyggelse og behandling
  • Evidensbaseret tandpleje og nationale kliniske anbefalinger
  • Sundhedsberedskab i tandplejen
  • Hensigtsmæssig brug af tandplejens ressourcer
  • Strålebeskyttelse i tandplejen
 • Bidrage til at understøtte nationale tiltag inden for tandsundhed
 • Bidrage til at sikre faglig udvikling og vidensdeling

Medlemmer og kommissorium

Kommissorium

Habilitetserklæringer

Medlem Udpeget af 
Anne Havemose-Poulsen
Odontologisk Institut, Københavns Universitet
Astrid Christine Jensen-Kanstrup
Kommunernes Landsforening
Bonnie Blirup
Sundhedsgruppen, HK Privat
Chris Holm Petersen
Børne- og ungdomstandpleje
Elisabeth Gregersen
Danske Tandplejere
Frederikke Fleischer
Sundhedsministeriet
Hanne Jacobsen
Ansatte Tandlægers Organisation
Hans Gørup
Odontologisk Landsdels- og Videnscenter
Henrik Nielsen
Dansk Selskab for Oral og Maxillofacial kirurgi
Julie Christiansen Malm
Praktiserende Tandlægers Organisation
Kim Ræv Rasmussen
Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere
Maiken Bagger
Omsorgs-, Special- og Socialtandplejen
Morten Borchorst
Foreningen af Specialtandlæger i Ortodonti
Laura Koefoed de Melim
Sundhedsstyrelsen
Lene Vilstrup
Sundhedsstyrelsen
Mads Andersen Wickstrøm
Sundhedsstyrelsen
Sara Schrøder
Styrelsen for Patientsikkerhed
Sarah Zoe Schibye
Danske Regioner
Simon Storgaard Jensen
Regionstandplejen
Sine Jensen 
Forbrugerrådet Tænk
Siri Beier Jensen
Institut for Odontologi og Oral Sundhed, Aarhus Universitet
Susanne Kleist
Tandlægeforeningen
Tanja Popp
Sundhedsstyrelsen
Torben Kajberg
Danske Handicaporganisationer

Mødereferater

Opdateret 12 APR 2022