xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Gebyrtakster på stråle­beskyttelses­området

Herunder er angivet takstkoder sammen med aktuelle gebyrer og vejledende eksempler på brug af strålekilder, der udløser den pågældende gebyrtakst.

Takstkoden er sammensat af en grundtakst og evt. en tillægstakst, hvor tillægstaksten tillægges den brug hvor Sundhedsstyrelsen tilsynsforpligtelse er størst, for eksempel for strålekilder godkendt til mobil brug og for lukkede radioaktive kilder i sikringsgrupper. 

Hvor andet ikke er angivet, udløser eksemplerne i tabellen gebyr svarende til grundtaksten uden tillægstakst. Eksemplerne er vejledende og ikke udtømmende.

Takstkode  Gebyr i kr. pr. år 2021 Gebyr i kr. pr. år 2022 Vejledende eksempler
634 645

Røntgenapparater til intraorale optagelser hos tandlæger og tandplejere

Røntgenapparater til intraorale optagelser hos dyrlæger/veterinærmedicinske undersøgelser

Baggageskannere i lufthavne og skannere i produktionslinjer

2 1.061 1.079

Type C isotoplaboratorium

Lukkede radioaktive kilder til undervisning, kontrol eller kalibrering

Cephalostater og orthopantomografer hos tandlæger

Håndholdte strålingsgeneratorer

3 1.410 1.434

Type B isotoplaboratorium

Lukkede radioaktive kilder til proceskontrol (niveau-måling, fugtigheds- og densitetsmåling, o.a.) eller strålingsgeneratorer til industriel radiografi 

Lukkede radioaktive kilder til nuklearmedicin

Røntgenapparater til knogleskanning, industriel radiografi eller dental cone beam CT

4 1.761 1.791

Udledning af radioaktivt materiale (hvis omfattet af krav om tilladelse)

Lukkede radioaktive kilder til industriel radiografi eller logning

Mobile strålingsgeneratorer til industriel radiografi

Røntgenapparater til konventionelle medicinske og veterinærmedicinske undersøgelser, intervention m.v.

5 3.522 3.582

Type A isotoplaboratorium

Lukkede radioaktive kilder til brachyterapi

CT-skannere til medicinske og veterinærmedicinske undersøgelser

6 4.932 5.016 Eftersyn af lukkede radioaktive kilder (tilladelse til servicevirksomheder) 
7 7.035 7.155

Elektronacceleratorer til stråleterapi

Godkendelse af transportkolli eller godkendelse af særligt arrangement

Partikelacceleratorer til forskning

Cyklotroner til lægemiddelproduktion

8 22.515 22.898 Mobile elektronacceleratorer til containerskanning 
9 63.057 64.129  
10 90.082 91.613 Partikelaccelerator til behandling, f.eks. protonterapi

Taksterne fastsat i bekendtgørelse nr. 1111 af 7. november 2019 opkrævning af gebyr for Sundhedsstyrelsens tilsyns-, rådgivnings- og bistandsopgaver er i 2022 reguleret med en opregningsprocent på 1,7. 

Opdateret 02 JUN 2022