xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Hygiejne

Ved hygiejne forstås metoder og rutiner til at opnå og opretholde renhed og sundhed ved at hindre smittespredning med fx bakterier og virus og ved at fjerne snavs og uønskede forurening. Hygiejne dækker over flere områder.

Gode hygiejnerutiner i køkkenet er vigtige for at forebygge sygdomme der smitter via fødevarer samt for at undgå smitte fra person til person ved mangelfuld håndhygiejne i forbindelse med madlavning og spisesituationer. I sundheds- og plejesektoren er infektionshygiejne vigtig for at forebygge infektioner, som fx lungebetændelse og urinvejsinfektioner.

God håndhygiejne er den mest effektive og bedst dokumenterede metode til at forhindre spredning af sygdom i vores samfund. God hygiejne hænger også sammen med rengøring og et godt indeklima. For effektivt at forebygge spredning af sygdom i samfundet er det vigtigt at blive hjemme, hvis man er syg. På den måde mindskes risikoen for spredning af sygdom fra person til person i det offentlige rum. Der er flere tiltag, der supplerer hinanden, når vi skal forebygge smitsomme sygdomme.

Gode hygiejnerutiner er vigtige for at mindske spredning af smitte mest muligt og på den måde forebygge og afhjælpe sygdom, som skyldes bakterier og virus mv. Når spredning af smitte og antallet af infektioner nedsættes, vil også behovet for antibiotikabehandling mindskes. Det er med til at forebygge antibiotikaresistens.

Opdateret 01 AUG 2022