xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Kontrol og kalibrering af måleudstyr

Sundhedsstyrelsens laboratorier tilbyder kontrol og kalibrering af måleudstyr anvendt til forskellige formål.

Kontroller mv

Ved en kontrol testes udstyret ved en opmåling og vurderes ud fra opsatte kvalitetskriterier. Kontroller bruges bl.a. til at verificere gyldigheden af udstyrs kalibrering.

Følgende kontroller udføres:

Følgende kontroller vil blive tilbudt i nærmeste fremtid:

  • Kontrol af overflademonitorer - Akkrediteret
  • Kontrol af elektroniske persondosimetre

Ved kalibreringsydelser frembringes kalibreringsfaktorer for givne typer stråling, ved opmåling af udstyrs følsomhed overfor en certificeret bestråling.  

Følgende kalibreringsydelser udføres:

 

I-131-kalibrering
Opdateret 26 JUN 2023