xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Graviditet og rygning

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at du helt undgår at ryge, hvis du er eller gerne vil være gravid. Rygning er ikke alene meget usundt for fosteret og kan give skadevirkninger efter barnet er født – det sænker også sandsynligheden for, at du bliver gravid. 

Forskningen viser tydeligt, at rygning er meget usundt for fosteret. Nyfødte, hvis mor har røget under graviditeten, vejer i gennemsnit 250 gram mindre end børn, hvis mor ikke har røget. Alt på barnet bliver mindre, hvis man ryger – også organerne, fx hjerne, lunger og nyrer.

Hvis du gerne vil være gravid, bør du også holde op med at ryge. Kvinder, som ryger, har mindre chance for at blive gravide, og de har også mindre chance for at få et godt resultat af fertilitetsfremmende behandling. Rygning er forklaringen på ca. en sjettedel af alle årlige tilfælde af ufrivillig barnløshed i Danmark.

Nikotinprodukter kan principielt ikke anbefales til gravide kvinder, men hvis man har svært ved at stoppe rygningen, kan man tale med sin læge om at bruge nikotinprodukter.

Rygning efter fødslen

Børn af mødre, der har røget under graviditeten, får flere luftvejsinfektioner og større risiko for at udvikle astma. Spædbørn og småbørn, der udsættes for tobaksrøg, får oftere astmatisk bronkitis og bliver oftere indlagt for dette. Risikoen for vuggedød er desuden væsentligt større, hvis kvinden har røget under graviditeten, og barnet efter fødslen udsættes for tobaksrøg.

Rygning og amning

Koncentrationen af nikotin i modermælken er afhængig af, hvor meget moderen ryger, og hvor lang tid der er gået, fra hun røg sidst. Nikotin overføres også til modermælken, hvis moderen udsættes for tobaksrøg (passiv rygning). På trods af modermælkens indhold af nikotin og andre kemikalier fra tobak, overskygger fordelene ved modermælken dog stadig ulemperne ved rygning.

Hvis moderen ryger i ammeperioden, kan hun mindske de skadelige virkninger ved at ryge så lidt som muligt, ikke ryge i samme lokale som barnet opholder sig i – samt så vidt muligt ryge lige efter amningen, og så vente med at ryge igen til efter næste amning.

Pjece: Røgfri graviditet

Opdateret 13 MAJ 2019