xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Monitorering af forløbstider på kræftområdet - årsrapport 2023

Denne årsrapport viser tal for forløbstiderne i kræftpakkeforløbene i 2023. Sundhedsstyrelsen kommenterer på data for forløbstiderne, som er opgjort af Sundhedsdatastyrelsen.

ANALYSER 17 MAJ 2024

I kræftpakkeforløbene har Sundhedsstyrelsen anbefalet faglige rettesnore for, hvor lang tid der bør gå fra, at en patient starter i udredning til behandling starter (standardforløbstider). Konkrete forhold som f.eks. anden betydende sygdom (komorbiditet), særligt kompliceret sygdomsforløb eller hensyn til patientens eget ønske kan betyde, at forløbstiden for den enkelte patient afviger fra standardforløbstiden.

Monitorering af forløbstider på kræftområdet - årsrapport 2023

Rapporten viser, at på landsplan blev 76 % af patienter i kræftpakkeforløb udredt og behandlet inden for det anbefalede tidsrum i 2023. Andelen er 2 procentpoint højere end ved årsopgørelsen 2022, og ligger således på samme niveau som 2021.

 • 166.950 patientforløb blev registreret med udredning i et pakkeforløb for kræft 2023
 • I 38.824 af disse forløb blev kræftdiagnosen bekræftet eller der var fortsat begrundet mistanke om kræft
 • 76 % af alle kræftpatienter, der gennemførte et pakkeforløb for kræft i 2022, kom i behandling inden for Sundhedsstyrelsens anbefalede forløbstider
 • På det regionale niveau er andelen af registrerede forløb, der blev gennemført inden for standardforløbstiden:
  • 83 % i Region Nordjylland
  • 77 % i Region Midtjylland
  • 79 % i Region Syddanmark
  • 76 % i Region Hovedstaden
  • 66 % i Region Sjælland

Se desuden

Kræft - forløbstider og monitorering | Sundhedsstyrelsen

Kræft - monitorering | Sundhedsdatastyrelsen