xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

NKR: Kliniske retningslinjer for pædiatrisk cochlear implantation i Danmark

Anbefalingerne er ikke længere gældende

ANBEFALINGER 07 SEP 2023

Efter etablering af hørescreening af nyfødte i 2005 identificeres børn med høretab i 2- 3 måneders alderen. Herefter påbegyndes høreapparatbehandling og i 8-12 måneders alderen kan behandling med cochlear implant (CI), oftest bilateralt, finde sted, hvis udredningen viser et sådant behov. Antallet af børn i en fødselsårgang, der har behov for behandling med CI inden 6-årsalderen, skønnes at være 24-36 baseret på danske og udenlandske epidemiologiske undersøgelser. Herudover vil der være 10-12 børn årligt, hvis høretab progredierer samt fx børn med svær hørenedsættelse eller døvhed efter meningitis, som ligeledes bliver tilbudt CI. CI-operation på børn varetages på sygehuse med højtspecialiseret funktion i henhold til Sundhedsstyrelsens specialevejledning for oto-rhinolaryngologi.

Retningslinjen er vurderet forældet i 2023

Litteratursøgningerne er forældede, og der kan derfor være kommet ny evidens på området, som kan have indflydelse på anbefalingerne. Anbefalingerne er derfor ikke længere gældende. Sundhedsstyrelsen kategoriserer ældre nationale kliniske retningslinjer og anbefalinger som ikke gældende, når litteratursøgningen er mere end 3 år gammel, eller der ikke er foretaget en faglig vurdering af anbefalingerne inden for de sidste 3 år.

Nationale kliniske retningslinjer og anbefalinger klassificeres af Sundhedsstyrelsen som faglig rådgivning, hvilket indebærer, at Sundhedsstyrelsen anbefaler relevante fagpersoner at følge anbefalingerne. Anbefalinger er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for, at beslutningen er passende og den korrekte sundhedsfaglig ydelse.

Det kan ikke udelukkes, at anbefalingerne i de ikke gældende retningslinjer er et udtryk for den bedste kliniske praksis i dag, men det er op til den enkelte kliniker eller aftager af anbefalingerne fx et faglige selskab at foretage denne faglige vurdering. Ligeledes er det op til den enkelte driftsherre af sundhedsvæsenet at vurdere om, anbefalingen fortsat bør følges i deres organisation. Det er vigtigt, at den faglige rådgivning Sundhedsstyrelsen anbefaler fagpersoner, borgere, regioner og kommuner mv. at følge er retvisende, og det kan Sundhedsstyrelsen ikke stå inde for, når retningslinjerne og anbefalingerne er af ældre dato.

Kliniske retningslinjer for pædiatrisk cochlear implantation i Danmark - Ikke gældende