xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med kroniske smerter

Indsatser og organisering

22 NOV 2023

Indhold

  1. Introduktion
  2. Sammenfatning af anbefalinger
  3. Målgruppen
  4. En biopsykosocial tilgang gennem hele forløbet
  5. Udredning i det primære sundhedsvæsen
  6. Tværfaglige indsatser i det primære sundhedsvæsen
  7. Indsatser i regi af smertecentre og -klinikker
  8. Indsatser i forbindelse med operationer
  9. Implementering og opfølgning
  10. Perspektivering