xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Vejledning om forebyggelse af smitte med luftvejsinfektioner herunder ny coronavirus på plejehjem, botilbud mv. og i hjemmeplejen

Vejledningen beskriver, hvilke forholdsregler plejehjem, botilbud m.m. samt den kommunale og private hjemmepleje bør tage med henblik på at forebygge smittespredning af ny coronavirus og håndtere situationer med borgere med mistanke om eller bekræftet covid-19.

ANBEFALINGER 13 DEC 2023

Vejledningen er primært rettet mod kommunale og private plejehjem, botilbud, hjemmepleje mv., men mange elementer vil også gøre sig gældende i andre typer institutioner, fx under Kriminalforsorgen samt asylcentre.  Vejledningen omfatter både 1) plejehjem, botilbud mv. og 2) hjemmeplejen.

Indhold

Nyeste version af vejledningen indeholder følgende afsnit: 

  1. Symptomer og smitteveje luftvejsinfektioner herunder covid-19 
  2. Organisering i forhold til forebyggelse og håndtering af luftvejsinfektioner
  3. Generel forebyggelse af smitte
  4. Værnemidler
  5. Håndtering ved symptomer på luftvejsinfektion hos borgere
  6. Særligt vedr. procedurer for test ved mistanke om covid-19

 

Vejledning om forebyggelse af smitte med luftvejsinfektioner herunder ny coronavirus på plejehjem, botilbud mv. og i hjemmeplejen (v. 7)

 

Version Versionsdato  Titel Ændring
Version 7 13. december 2023 Vejledning om forebyggelse af smitte med luftvejsinfektioner herunder ny coronavirus på plejehjem, botilbud mv. og i hjemmeplejen Revisionen af vejledningen er primært redaktionel. Vejledningen er forkortet, og der er gennemført faglige opdateringer ift. sygdommens status.

Titlen er ændret, så luftvejsinfektioner står før ny coronavirus. Denne ændring afspejler, at vejledningen retter sig mere generelt om forebyggelse af luftvejsinfektioner fx influenza, covid-19 og RSvirus.

Afsnittet om organisering i forhold til forebyggelse og håndtering indledes med en henvisning til Epidemiloven.

I afsnittet vedr. procedurer ved mistanke om covid-19 fremgår det klart, at der ikke anbefales test af borgere uden symptomer.

Afsnittet om mistanke om covid-19 hos en borger i hjemmeplejen (tidl. 6.4) udgår og er integreret i andre afsnit.
Version 6.1 31. marts 2023 Vejledning om forebyggelse af smitte med ny coronavirus og andre luftvejsinfektioner på plejehjem, botilbud mv. og i hjemmeplejen 
Enkelte formuleringer i forhold til smitteveje. Afsnit om test på baggrund af udfasning af testcentre og regionale udkørende funktioner pr. 31. marts 2023.
Version 6 8. februar 2023 Vejledning om forebyggelse af smitte med ny coronavirus og andre luftvejsinfektioner på plejehjem, botilbud mv. og i hjemmeplejen  Titel ændret fra 'Vejledning om forebyggelse af smitte med ny coronavirus på plejehjem, botilbud mv. og i hjemmeplejen' til 'Vejledning om forebyggelse af smitte med ny coronavirus og andre luftvejsinfektioner på plejehjem, botilbud mv. og i hjemmeplejen'. Der er generelt lavet større redaktionelle ændringer, og vejledningen er gennemskrevet i forhold til den aktuelle smittesituation, hvor subvarianter af omikron-varianten er dominerende, og der på befolkningsniveau er udbredt immunitet mod alvorlig sygdom med covid-19 på grund af både høj vaccinationsdækning og tidligere infektion.  Generelt henvises i højere grad til generelle forholdsregler for luftvejsinfektioner snarere end specifikke forholdsregler for covid-19.  Beskrivelse af symptomer og smitteveje er udskilt i et særskilt kapitel, og der er tilføjet forhold vedr. andre sygdomme end covid-19. Afsnit om forebyggelse af smitte ved brug af test, når der ikke er mistanke om eller påvist covid-19 er udgået. Der er ikke længere anbefaling om test af beboere eller medarbejdere uden symptomer i smitteforebyggende øjemed. Anbefalinger til test af beboere for covid-19 er præciseret, herunder præcisering af, at beboere testes med henblik på eventuel iværksættelse af tidlig tabletbehandling og af forhold vedrørende opfølgning på test. Anbefalinger til udbrudshåndtering er tilpasset i tråd med øvrige ændringer. der er ikke anbefaling om test af beboere uden symptomer. Gennemgående er begrebet isolation/selvisolation erstattet af det generelle råd om at blive hjemme ved sygdom. Kapitler om generelle smitteforebyggende tiltag og om brug af værnemidler er præciseret.
Version 5.6 7. september 2022, offentliggjort 7. september 2022 Vejledning om forebyggelse af smitte med ny coronavirus på plejehjem, botilbud mv. og i hjemmeplejen 
Afsnit 5.2. Forebyggelse af smittespredning ved regelmæssig test af medarbejdere er opdateret jævnfør Social- og Ældreministeriet og Sundhedsministeriets aftale om justering af testindsatsen på social- og ældreområdet af 6. september 2022.
Version 5.5 22. august 2022, offentliggjort 23. august 2022 Vejledning om forebyggelse af smitte med ny coronavirus på plejehjem, botilbud mv. og i hjemmeplejen 
Formulering vedrørende test af personale i social- og ældreplejen rettet.
Version 5.4 17. august 2022, offentliggjort 18. august 2022 Vejledning om forebyggelse af smitte med ny coronavirus på plejehjem, botilbud mv. og i hjemmeplejen 
Vejledningen er opdateret efter opdatering fra Sundhedsministeriet og Social- og Ældreministeriet om, at plejepersonale i social- og ældreplejen siden 15. august 2022 opfordres til at blive PCR-testet en gang hver 14. dag.
Version 5.3  6. juli 2022 Vejledning om forebyggelse af smitte med ny coronavirus på plejehjem, botilbud mv. og i hjemmeplejen  Vejledningen er opdateret efter udmelding fra Sundhedsministeriet og Social- og Ældreministeriet om, at plejepersonale i social- og ældreplejen opfordres til at blive antigentestet 2 gange ugentligt.
Version 5.2  10. juni 2022 Vejledning om forebyggelse af smitte med ny coronavirus på plejehjem, botilbud mv. og i hjemmeplejen Vejledningen er opdateret i forhold til testanbefalinger i kapitel 5.  
Version 5.1 12. maj 2022 Vejledning om forebyggelse af smitte med ny coronavirus på plejehjem, botilbud mv. og i hjemmeplejen Vejledningen er opdateret med præciseringer i forhold til testanbefalinger.
Version 5 28. april 2022 Vejledning om forebyggelse af smitte med ny coronavirus på plejehjem, botilbud mv. og i hjemmeplejen Redigering af vejledningen efter Sundhedsstyrelsens seneste testanbefalinger, herunder at kontakter til personer med covid-19 ikke længere behøver at blive testet, hvormed der ikke for nuværende anbefales kontaktopsporing i hjemmeplejen. Personer som er syge med symptomer på covid-19 anbefales test, hvis de er i øget risiko for et alvorligt forløb med covid-19, da de kan være i målgruppen for tidlig tabletbehandling af covid-19. Personer som bliver testet positive for covid-19 følger fortsat Sundhedsstyrelsens anbefalinger for selvisolation. Personer som ikke er i øget risiko, og som bliver syge, anbefales at blive hjemme til de er raske. De anbefales ikke test.

Kapitel 4 om værnemidler er opdateret efter, at der ikke længere er en anbefaling om, at medarbejdere og besøgende inden for sundheds- og ældreområdet samt visse dele af socialområdet bærer ansigtsværnemidler ved tæt kontakt til beboere og borgere, når der ikke er påvist eller mistanke om covid-19.

I kapitel 5 ændrede opfordringer til regelmæssig test af medarbejdere på plejehjem og i hjemmeplejen til én PCR-test hver 14. dag uanset vaccinationsstatus samt opfordring til én selvtest for personale på sociale tilbud med borgerne i øget risiko for et alvorligt forløb hver 14. dag.

Kapitel 6 i den tidligere vejledning om besøg er taget ud af den nye version af vejledningen. Alle besøgende anbefales stadig at følge Sundhedsstyrelsens generelle smitteforebyggende råd.

Kapitel 7 om håndtering af covid-19 på institutioner er opdateret med justerede anbefalinger for test. Ved et positivt tilfælde hos en beboer eller medarbejder anbefales én PCR-test eller antigentest/selvtest hurtigst muligt, og derefter en PCR-test på dag 4. og dag 7. (eller antigentest/selvtest hvis der er kapacitetsudfordringer) af de beboere og medarbejder, som identificeres som en del af udbrudshåndteringen. Herefter anbefales ikke flere test, med mindre en beboer efterfølgende bliver syg med symptomer på covid-19 og derefter tester positiv på en test. Her startes et nyt testrul for de implicerede beboer og medarbejdere, som beskrevet ovenfor med en test hurtigst muligt og derefter test på 4. og 7. dagen, efter den smittede person blev testet positiv. Vejledningen er desuden opdateret med, at det for nuværende ikke er nødvendigt at få lavet en konfirmatorisk PCR-test før, der sættes gang i udbrudshåndtering.
Version 4.1 16. februar 2022 Vejledning om forebyggelse af smitte med ny coronavirus på plejehjem, botilbud mv. og i hjemmeplejen
Vejledningen er opdateret med en anbefalet periode på 60 dage fremfor 12 uger, hvor tidligere smittede uden symptomer er undtaget for test jf. Retningslinjer for håndtering af covid-19 i sundhedsvæsnet, version 32. Der er desuden lavet mindre rettelser, herunder i beskrivelsen af regioners/kommuners kontakt til Styrelsen for Patientsikkerhed ved påvist smitte, afsnit 8.2.
Version 4  31. januar 2022
Vejledning om forebyggelse af smitte med ny coronavirus på plejehjem, botilbud mv. og i hjemmeplejen 
Vejledningen er blevet opdateret efter de gældende anbefalinger om selvisolation, de gældende anbefalinger om brug af værnemidler samt en generel redigering og forkortelse af selve vejledningen.
Version 3 14. januar 2022
Vejledning om forebyggelse af smitte med ny coronavirus på plejehjem, botilbud mv. og i hjemmeplejen
Opdateret med præciseringer i forhold til smitteopsporing på institutioner samt test ved smitte i hjemmeplejen.
Version 2 4. januar 2022
Vejledning om forebyggelse af smitte med ny coronavirus på plejehjem, botilbud mv. og i hjemmeplejen
Opdateret i størstedelen af retningslinjen. De primære præciseringer omhandler brug af test ved indflytning på plejehjem mv., brug af selvtest, tilpasning af kontaktopsporing ved smitte, brug af værnemidler samt håndtering af smitte på plejehjem mv. ved udbrud. Opdatering efter seneste udgave af Sundhedsstyrelsens anbefalinger om forebyggelse af smittespredning. Afsnit 4.6 om test af personale er opdateret efter udmelding fra Sundhedsministeriet og Social- og Ældreministeriet d. 4. september 2021 om, at personale på henholdsvis plejehjem og i hjemmeplejen, der er færdigvaccineret eller tidligere smittet, opfordres til én ugentlig PCR-test. Afsnit 4.7 om besøg er opdateret efter udmelding fra Sundhedsministeriet og Social- og Ældreministeriet d. 4. september 2021 om, at alle besøgende til beboer på plejehjem uanset vaccinationsstatus opfordres til at tage en test inden besøget.
Version 1 5. september 2021
Vejledning om forebyggelse af smitte med ny coronavirus på plejehjem mv. og i hjemmeplejen
Vejledningen erstatter følgende to udgivelser:
  1. Vejledning om forebyggelse af smitte med ny coronavirus på plejehjem, botilbud og andre institutioner fra 9. juli 2021
  2. Vejledning om forebyggelse af smitte med ny coronavirus i hjemmeplejen fra 17. juni 2021

Se desuden

Instruks til covid-19 selvtest på institutioner