xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Patientdosimetri ved nuklearmedicinske undersøgelser af voksne

Denne vejledning har til formål at bidrage til, at reglerne vedrørende patientdosimetri i forbindelse med nuklearmedicinske undersøgelser forstås og anvendes korrekt. Vejledningen er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse (SIS), som varetager myndighedsopgaver vedrørende sikkerhed og strålebeskyttelse, hvor der forekommer, anvendes eller frembringes ioniserende stråling.

ANBEFALINGER 01 SEP 2022

Indhold

1. Introduktion
2. Patiensdosimetri
3. Diagnostiske referenceniveauer
4. Lov, bekendtgørelser, vejlender og øvrig litteratur
5. Bilag

 

Versioner

Version 1.1 (aktuel version): 1. september 2022

Opdateringer i version 1.1 i forhold til version 1.0:

  • I version 1.1 af denne vejledning er formuleringer blevet præciseret. I indledningen af kapitel 2 er det præciseret, at indsendt data er brugt til at bestemme medianværdien for en given undersøgelse på den enkelte afdelingen, og at fordelingen af disse medianværdier på tværs af afdelingerne danner grundlag for den videre databehandling for de enkelte undersøgelser. Endvidere er det præciseret, at bilag B viser denne fordeling af medianværdier for hver enkelt undersøgelse udtrykt ved Q1, Q3, medianværdien, minimum- og maksimumværdien. Dette er ligeledes blevet præciseret i selve tabellerne i bilag B.

Version 1.0: maj 2022