xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Foreløbigt planlægningsgrundlag for vaccinationsprogram mod covid-19 i efterår/vinter 2022/23

Notat, der beskriver der foreløbige planlægningsgrundlag for vaccinationsprogrammet mod covid-19 i efterår/vintersæsonen 2022-23.

NOTATER 22 JUN 2022

Vi forventer at Danmark får en covid-19-bølge i efteråret og vinteren 2022/23, og hvor det formentlig vil være en omikron-lignende variant, der vil være dominerende. Vaccination mod covid-19 er et helt afgørende element i forhold til at beskytte mod alvorlig sygdom og død som følge af covid-19.

Hovedsigtet med den kommende vaccinationsindsatsen vil være at undgå stor sygdomsbyrde på populationsniveau ved at forebygge alvorlig sygdom og død blandt de dele af befolkningen, der er i størst risiko for et alvorligt forløb med covid-19. Denne strategi tager dermed også sigte på at undgå en stor belastning af sundhedsvæsenet, særligt på landets sygehuse, samtidig med, at indsatserne tilpasses, så der undgås restriktioner på samfundslivet.

Indhold

  • Resumé
  • Baggrund
  • Formål med nationalt vaccinationsprogram efterår/vinter 2022/2023
  • Vidensgrundlag
  • Vaccineteknologier og -beholdning
  • Formodet epidemiudvikling i efterår/vinter 2022/23
  • Vurdering af covid-19 til efteråret 2022
  • Erfaring med vaccinationsprogrammet mod covid-19
  • Etiske overvejelser
  • Øvrige overvejelser