xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Evaluering af Sundhedsstyrelsens indsats i forbindelse med myndighedernes fælles coronahotline

En læringsrapport, som dækker forhold vedrørende opstart, drift og hjemtagning.

EVALUERINGER 21 APR 2022

Indhold

  1. Introduktion
  2. Resultater af evalueringen: Det sundhedsfaglige område
  3. Borgertilfredshedsmåling
  4. Analyse af opkaldsdata
  5. Organisering af det sundhedsfaglige område
  6. Frontpersonalet om det sundhedsfaglige område
  7. Besvarelser på det sundhedsfaglige område
  8. Læringspunkter til refleksion