xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Sundhedsindsatser målrettet socialt udsatte borgere

Rapporten har til formål at fremhæve gode eksempler på sundhedsindsatser, som bidrager til at forbedre socialt udsattes fysiske og mentale sundhed.

TAL OG ANALYSER 14 JUN 2022

Denne rapport har særligt fokus på socialt udsatte borgeres sundhed. Socialt udsatte borgere har som gruppe en væsentlig kortere middellevetid end resten af befolkningen, og ofte dør de af sygdomme og tilstande, som kunne være forebygget eller behandlet. Rapporten formidler gode eksempler på sundhedsindsatser, der bidrager til at forbedre socialt udsatte borgeres fysiske og mentale sundhed. I rapporten beskrives seks sundhedsindsatser, som på forskellig vis arbejder med socialt udsattes sundhed. Afslutningsvis identificeres en række centrale komponenter fra sundhedsindsatserne, som er afgørende for, at indsatserne lykkes.

Undersøgelsen er gennemført af Statens Institut for Folkesundhed for Sundhedsstyrelsen. 

Indhold

Sammenfatning

  1. Indledning
  2. Metode
  3. Strukturelle udfordringer med konsekvenser for socialt udsattes sundhed
  4. Udvalgte sundhedsindsatser for socialt udsatte
  5. Centrale komponenter i sundhedsindsatser for socialt udsatte
  6. Afrunding