xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Sundhedsfaglige anbefalinger til personer fordrevet fra Ukraine

Notatet beskriver sundhedsfaglige anbefalinger gældende for personer, der er fordrevet fra Ukraine. Der er fokus på de særlige sundhedsfaglige behov hos målgruppen, herunder anbefalinger i forhold modtagelse af målgruppen i almen praksis og i forhold til særlige indsatser.

NOTATER 25 MAJ 2022

Almen praksis eller andet almenmedicinsk tilbud er den primære adgang til sundhedsvæsenet, men patienterne vil også uden lægehenvisning kunne henvende sig til kommunale tilbud og akutmodtagelserne på sygehusene svarende til den generelle adgang til sundhedsvæsenet.

Anbefalingerne henvender sig således til hele sundhedsvæsenet herunder tilbud, der ikke henvises til fra almen praksis, fx tandpleje til børn og unge, men har et særligt fokus på almen praksis, dog afhængigt af den enkelte persons opholdsgrundlag og de for gruppen gældende regler om adgang til sundhedsydelser. 

Indhold

  1. Baggrund
  2. Sundhedsfaglige forhold hos målgruppen
  3. Vurdering i almen praksis
  4. Kommunale ydelser
  5. Psykosociale forhold
  6. Smitsomme sygdomme og vaccination
  7. Øvrige sundhedsforhold

 

Versioner

Version 2: 25. maj 2022

Version 1: 19. maj 2022