xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Diagnostisk pakkeforløb - pjece til patienter og pårørende

Pjecen er henvendt til patienter og deres pårørende og skal give et overblik over, hvilke undersøgelser og forløb der sættes i gang i kræftpakkeforløbet.

BORGER, PJECER OG BREVE 20 JAN 2022

Diagnostisk pakkeforløb er udviklet til udredning af patienter med uspecifikke symptomer, der giver mistanke om alvorlig sygdom, der kan være kræft, og til udredning af patienter med metastasesuspekte forandringer og metastaser uden kendt primær tumor.

Hvis du har uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kan være kræft, består forløbet af indledende undersøgelser hos din alment praktiserende læge og efterfølgende udredning i en udredningsenhed på sygehuset.

Hvis du har metastasesuspekte forandringer eller metastaser uden kendt primær tumor består forløbet af indledende undersøgelser på en sygehusafdeling og efterfølgende i en udredningsenhed på sygehuset.

Diagnostisk pakkeforløb - pjece for patienter og pårørende


Se desuden 

Diagnostisk pakkeforløb

Kræftpakkeforløb