xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Organisering af nationale sæsonvaccinationsprogrammer 2022-23

Rapporten beskriver organiseringen af vaccinationstilbud for covid-19, influenza og pneumokoksygdom 2022-23, herunder roller og ansvarsområder i stat og regioner.

NOTATER 02 SEP 2022

Organisering af nationale sæsonvaccinationsprogrammer 2022-2023

Afsnit

  • 1. Baggrund
  • 2. Vaccinationstilbud
  • 2.1. Målgrupper for vaccination
  • 2.2. Invitation og adgang til vaccination
  • 2.3. Vaccinationssteder
  • 2.4. Kommunikations- og informationskampagner 
  • 3. Ansvars og opgavefordeling
  • 3.1.Opgave- og ansvarsfordeling mellem centrale aktører
  • 3.2. Governance
  • Bilag: Oversigt over overordnet opgave- og ansvarsfordeling