xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Evaluering af festmiljøkampagnen 2022

Sundhedsstyrelsen har i samarbejde med Dansk Live siden 2003 kørt kampagnen ”Roskilde Against Drugs” (RAD) på Roskilde Festivalen. Fra 2008 udvidede man kampagnen til andre festivaler under navnet ”Music Against Drugs” (MAD), og i 2009 blev kampagnen udvidet til også at omfatte en række spillesteder rundt om i hele landet.

EVALUERINGER 31 OKT 2022
I 2022 er der landsdækkende 54 spillesteder og festivaler, der formidler kampagnens budskab. Formålet med kampagnen er at markere en klar holdning mod stoffer og hjælpe de unge med at sige fra overfor stoffer, samt at markere en klar holdning mod overdrevent alkoholindtag.

I rapporten evalueres indsatserne.