xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Strålebeskyttelsesprogram - ved transport af radioaktivt materiale

Vejledning

ANBEFALINGER 07 JUL 2021

Denne vejledning har til formål at vejlede om udformning af et strålebeskyttelsesprogram i forbindelse med vejtransport af radioaktivt materiale (klasse 7).

Vejledningen henvender sig til virksomheder, der transporterer, transitopbevarer, afsender eller af- og pålæsser m.v. radioaktivt materiale.

Afsnit

  1. Begreberne brug, underretning og tilladelse
  2. Strålebeskyttelsesprincipper
  3. Ansvar
  4. Anvendelsesområde
  5. Grundelementer i et strålebeskyttelsesprogram
  6. Kvalitetssikring
  7. Lov, bekendtgørelser, vejledninger m.v.

Strålebeskyttelsesprogram - ved transport af radioaktivt materiale - vejledning


 

Skabeloner til strålebeskyttelsesprogrammer

Vejledningen henviser til skabeloner, som virksomhederne kan benytte ved udarbejdelse af strålebeskyttelsesprogrammer for udvalgte transportaktiviteter. Skabelonerne kan bruges som udgangspunkt og tilpasses til virksomhedens konkrete transport af radioaktivt materiale.

Ved vejtransport af radioaktivt materiale, der kræver underretning

Skabelonen kan benyttes ved udarbejdelse af et strålebeskyttelsesprogram for virksomheder, der foretager transport af radioaktivt materiale og som i forbindelse med sådanne transporter er underlagt krav om underretning til Sundhedsstyrelsen. Skabelonen retter sig udelukkende mod transport af radioaktivt materiale (klasse 7). 

Ved vejtransport af radioaktivt materiale, der kræver underretningVed vejtransport af radioaktivt materiale, der kræver underretning - undtagelseskolli

Skabelonen kan benyttes ved udarbejdelse af et strålebeskyttelsesprogram for virksomheder, der foretager transport af radioaktivt materiale i undtagelseskolli og som i forbindelse med sådanne transporter er underlagt krav om underretning til Sundhedsstyrelsen. Skabelonen retter sig udelukkende mod transport af radioaktivt materiale (klasse 7).

Ved vejtransport af radioaktivt materiale, der kræver underretning - undtagelseskolli