xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Vejledning om industriel radiografi

Den opdaterede vejledning beskriver de samlede rammer for anvendelsen af strålekilder til industriel radiografi.

ANBEFALINGER 29 JUN 2021

Denne vejledning har til formål at bidrage til, at reglerne for anvendelse af og eftersyn og service på strålekilder til industriel radiografi forstås og opfyldes korrekt. Reglerne har til formål at sikre, at anvendelse af og eftersyn og service på strålekilder til industriel radiografi er berettiget og optimeret, og at dosisgrænserne ikke overskrides.

Vejledningen henvender sig til virksomheder, der anvender strålekilder til industriel radiografi i forbindelse med NDT eller foretager eftersyn eller service på disse kilder og tilhørende anlæg og udstyr.

Indhold

1. Begrebet brug
2. Strålebeskyttelsesprincipper
3. Ansvar
4. Særlige kompetencepersoner
5. Tilladelse, registrering m. v.
6. Sikkerhedsvurdering
7. Arbejdstagere
8. Dosisovervågning
9. Strålekilder, udstyr og anlæg
10. Instrukser, fortegnelser, klassficering af områder m.v.
11. Udførelse af industriel radiografi
12. Eftersyn og service
13. Opbevaring, sikring m. v. af gammaradiografikilder
14. Transport af gammaradiografikilder
15. Ulykker, uheld og hændelser
16. Kvalitetssikring
17. Love, bekendtgørelser, vejledninger m. v.  

Vejledningen er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen, der varetager myndighedsopgaver vedrørende sikkerhed og strålebeskyttelse, hvor der forekommer, anvendes eller frem-bringes ioniserende stråling.

Opdateret 29. juni 2021

Oprettet 23. juli 2008