xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Statusrapport for Videnscenter for værdig ældrepleje

Videnscenter for værdig ældrepleje har udarbejdet en statusrapport for perioden januar 2018 til april 2021.

13 DEC 2021

Formålet med statusrapporten er at give et samlet, databaseret overblik over videnscentrets aktiviteter i perioden med henblik på at klarlægge, hvorvidt videnscentret i perioden har levet op til formålet om at sikre værdighed i ældreplejen.

Resumé: Videnscenter for værdig ældreplejes statusrapport

Statusrapporten

Desuden er der udgivet:

Evaluering udarbejdet af Implement Consulting Group

Inspirationskatalog udarbejdet af Implement Consulting Group