xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Patientvejledning: MR-guidet fokuseret ultralydsbehandling MRgFUS

Patientvejledningen beskriver, hvem der tilbydes MRgFUS, og hvad behandlingen består af.

PJECER OG BREVE 12 MAJ 2021

MRgFUS (Magnetic Resonance-guided focused Ultrasound Surgery) er en MR-guidet ultralydsbehandling, som kan tilbydes visse patienter med essentiel tremor. MRgFUS kræver ikke operation. Behandlingen foregår i en MR-scanner kombineret med fokuseret ultralyd.

Læs om fremgangsmåde ved behandling, virkning og bivirkning.