xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Monitorering af forløbstider på kræftområdet, 3. kvartal 2021

Denne kvartalsrapport viser tal for overvågning af kræftpakkeforløbene i 3. kvartal 2021.

ANALYSER 30 NOV 2021

Denne kvartalsrapport viser tal for forløbstiderne i kræftpakkeforløbene i 3. kvartal 2021. Sundhedsstyrelsen kommenterer på data for forløbstiderne, som er opgjort af Sundhedsdatastyrelsen.

I kræftpakkeforløbene har Sundhedsstyrelsen anbefalet faglige rettesnore for, hvor lang tid der bør gå fra, at en patient starter i udredning til behandling starter (standardforløbstider). Konkrete forhold som f.eks. anden betydende sygdom (komorbiditet), særligt kompliceret sygdomsforløb eller hensyn til patientens eget ønske kan betyde, at forløbstiden for den enkelte patient afviger fra standardforløbstiden.

Rapporten viser, at på landsplan blev størstedelen af patienter i kræftpakkeforløb udredt og behandlet inden for det anbefalede tidsrum i 3. kvartal 2021. På det regionale niveau varierer andelen af registrerede forløb, der blev gennemført inden for standardforløbstiden fra 64 % i Region Sjælland til 86 % i Region Syddanmark. 

Resultater for 3. kvartal 2021

  • 38.219 patienter blev undersøgt i pakkeforløb for mistanken om en kræftsygdom i 3. kvartal 2021.
  • Hos 9.196 af disse patienter viste udredningsforløbet, at de havde kræft, eller at der fortsat var mistanke om kræft.
  • 79 % af alle kræftpatienter, der gennemførte et pakkeforløb for kræft i 3. kvartal 2021, kom i behandling inden for Sundhedsstyrelsen faglige anbefalinger. Andelen er en procentpoint højere end andelen i 2. kvartal 2021. 

 

Monitorering af forløbstider på kræftområdet, 3. kvartal 2021

Se alle Monitoreringer af forløbstider på kræftområdet

Se mere hos Sundhedsdatastyrelsen