xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Implementering af tilbud om vaccination med en 3. dosis COVID-19 vaccine til udvalgte personer med svært nedsat immunforsvar

NOTATER 07 SEP 2021

Sundhedsstyrelsen vurderer, at udvalgte personer med svært nedsat immunforsvar (immunsuppression) kan tilbydes en 3. dosis COVID-19 vaccine på baggrund af en række sygdomme og tilstande med svær immunsuppression, som beskrevet i Sundhedsstyrelsens 'Retningslinje for vaccination med en 3. dosis COVID-19 vaccine til personer med svært nedsat immunforsvar'.

I kraft af at en 3. dosis COVID-19 vaccine er uden for det aktuelle godkendelsesgrundlag, gælder der særlige krav om skærpet informationspligt ved indhentning af informeret samtykke. 

Dokumentet beskriver en implementeringsplan med hensyn til det juridiske grundlag, den faglige retningslinje, invitation til vaccination, håndtering på vaccinationscentrene og yderligere kommunikation.

Se desuden

Anbefalinger vedrørende revaccination mod COVID-19 af personer med svært nedsat immunforsvar