xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Evaluering af pilotprojektet om rehabiliteringsforløb for personer med ALS og deres pårørende

Som et led i satspuljeaftalen på sundhedsområdet for 2017-2020, har Sundhedsstyrelsen udarbejdet en evaluering af pilotprojektet om rehabiliteringsforløb for personer med ALS, som lever længe med sygdommen samt et kompetenceudviklingskursus for fysioterapeuter, der indgår i et ALS-forløb.

EVALUERINGER 25 MAJ 2021

Evalueringen beskriver:

  • hvilke erfaringer og resultater der er opnået 
  • hvordan de er opnået 
  • hvilke områder, der med fordel kan være fokus på fremadrettet

Evalueringen er udarbejdet af Implement på vegne af Sundhedsstyrelsen (2018-2021).

Det er RehabiliteringsCenter for Muskelsvind, der stod for gennemførelse af projektet. 

Læs evalueringsrapporten af rehabiliteringsforløbet for personer med ALS og deres pårørende