xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Servicetjek af offentligt finansieret alkoholbehandling

Sundhedsstyrelsen er blevet bedt om at foretage et servicetjek af offentligt finansieret alkoholbehandling. Servicetjekket sker på baggrund af et beslutningsorslag (B27) om alkoholbehandling og en forespørgselsdebat (F18) om unges med behandlingskrævende alkoholforbrug.

22 JAN 2020

Sundhedsstyrelsen skal med servicetjekket afdække de udfordringer, der er på alkoholbehandlingsområdet af både faglig og strukturel karakter.

Servicetjekket indeholder en vurdering af alkoholbehandlingsområdet og følgende temaer:

  • Kvaliteten af behandlingen i den offentligt finansierede alkoholbehandling
  • Strukturelle faktorers betydning for kvalitet i alkoholbehandlingen
  • Personalets kompetencer
  • Tilbud til unge med alkoholafhængighed

Sundhedsstyrelsens servicetjek på offentligt finansieret alkoholbehandling

Nøgletal om alkoholforbrug og - behandling

Rådgivningsvirksomhederne COWI/DECIDE har gennemført en afdækning af kvaliteten i alkoholbehandlingen som led i servicetjekket:

Afdækning af kvalitet i offentlig finansieret ambulant alkoholbehandling