xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Dimensioneringsplan 2021: Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2021 har fastlagt antal af introduktions- og hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen for samtlige 39 lægelige specialer.

ANALYSER 01 JUL 2020

Sundhedsstyrelsen fastsætter i dimensioneringsplanen årlige rammer for dimensionering af introduktions- og hoveduddannelsesforløb i hver enkelt videreuddannelsesregion og for hver enkelt speciale. 

Dimensioneringsplanen regulerer antallet af speciallæger gennem fordeling af uddannelsesforløb inden for de enkelte specialer og videreuddannelsesregioner.   
 
Grundet epidemien med COVID-19 er udarbejdelsen af en femårig dimensioneringsplan flyttet til at påbegyndes i efteråret 2020. I stedet har Sundhedsstyrelsen udarbejdet en dimensioneringsplan for 2021 med udgangspunkt i dimensioneringsplanen for 2020, således at dimensioneringen er rettidigt klar til at blive implementeret i 2021.

Dimensioneringsplan 2021