xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Alkoholrelaterede helbredskonsekvenser

– en systematisk litteraturgennemgang af nyeste evidens

VIDEN OG INSPIRATION 18 SEP 2020

I denne rapport afdækkes den nyeste viden om alkohols helbredskonsekvenser.

Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, har for Sundhedsstyrelsen udarbejdet en systematisk litteraturgennemgang af nyeste evidens for helbredskonsekvenser forbundet med forskellige niveauer af alkoholindtag og drikkemønstre.

Formålet med litteraturgennemgangen er at give et evidensbaseret grundlag for at kunne vurdere, om der er behov for at revidere Sundhedsstyrelsens nuværende nationale udmeldinger om genstandsgrænser.

På baggrund af resultater fra systematiske reviews og meta-analyser publiceret fra 2010 til 2019 præsenteres der en oversigt over nyeste viden om, ved hvilke niveauer af alkoholindtag der ses en øget eller nedsat risiko for 16 udvalgte, helbredsrelaterede udfaldsmål.