xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Lægeprognose 2018-2040 - Udbuddet af læger og speciallæger

Prognosen belyser den forventede udvikling i udbuddet af læger og speciallæger frem mod 2040.

ANALYSER 01 FEB 2021

Prognosen belyser den forventede udvikling i udbuddet af læger og speciallæger frem mod 2040. Herudover omtales den historiske udvikling på det lægelige arbejdsmarked. Desuden belyses tendenser af betydning for behovet for læger i fremtidens sundhedsvæsen i kapitel fem, hvor der refereres til enkelte rapporter.

I fremtidens danske sundhedsvæsen er kvaliteten af sundhedsydelserne blandt andet afhængig af, at der generelt findes tilstrækkeligt antal læger, at disse bliver fordelt inden for de 39 lægelige specialer og at den geografiske spredning er hensigtsmæssig, så der er læger i hele landet. Samtidig er det ud fra en overordnet ressourcemæssig betragtning afgørende, at der ikke uddannes flere læger end nødvendigt.

Sundhedsstyrelsen udarbejder med hjælp fra Sundhedsdatastyrelsen og Prognose- og Dimensioneringsudvalget jævnligt prognoser for udbuddet af læger og speciallæger for herigennem at følge den forventede udvikling af det lægelige arbejdsmarked.

Lægeprognose 2018-2040, april 2019

Opdateret data til Lægeprognose 2018-2040, februar 2021