xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Hjælp til rygestop til særlige grupper (rygestopmedicin) - evaluering

I satspuljen ”Hjælp til rygestop til særlige grupper (rygestopmedicin) 2017-2019” blev der afsat 26,5 mio. kr. til at afhjælpe tobaksafhængighed.

EVALUERINGER 02 JAN 2019

Midlerne gør det muligt for kommunerne at udlevere vederlagsfri rygestopmedicin til borgere i forbindelse med deltagelse i et kommunalt rygestopforløb. Forskning viser, at 20-30 pct. har succes med at stoppe og forblive røgfrie, når de anvender en kombination af professionel rådgivning og rygestopmedicin.

Puljens primære målgruppe er nikotinafhængige rygere, der samtidig er socialt eller økonomisk udsatte borgere. Målgruppen kan derfor traditionelt have haft svært ved at finde personlige og økonomiske ressourcer til at gennemføre et rygestop.

Satspuljen er en del af Kræftpakke IV, hvor Sundheds- og Ældreministeriet, KL og regionerne er blevet enige om at understøtte, at flere deltager i et kommunalt rygestopforløb.

I forbindelse med udmøntningsaftalen blev det aftalt, at Sundhedsstyrelsen skulle offentliggøre en evaluering af puljen. Rambøll Management Consulting har stået for at gennemføre evalueringen for Sundhedsstyrelsen.

Læs mere om puljen