Engelsk

Børnevaccinations­programmet - årsrapport 2018

Sundhedsstyrelsen, Statens Serum Institut og Lægemiddelstyrelsen udgiver årsrapporter for børnevaccinationsprogrammet.

23 APR 2019

Årsrapporterne beskriver de enkelte sygdomme, der vaccineres imod, effekter af vaccinerne, vaccinationstilslutningen, indberettede bivirkninger og udvikling af børnevaccinationsprogrammet. 

Årsrapporten er et samlet opslagsværk for forældre og andre borgere, beslutningstagere, medier og øvrige interesserede.

Tilslutningen til alle vaccinationer i det danske børnevaccinationsprogram var i 2018 stigende eller på samme niveau som i 2017. Det skal ses i forhold til, at tilslutningen til samtlige vaccinationer steg fra 2016 til 2017.

Summary in English: The Danish Immunization Programme 2018