xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Håndholdte strålingsgeneratorer - vejledning

Denne vejledning har til formål at bidrage til, at reglerne for brug af håndholdte strålingsgeneratorer forstås og anvendes korrekt.

26 MAR 2019

Denne vejledning har til formål at bidrage til, at reglerne for brug af håndholdte strålingsgeneratorer forstås og anvendes korrekt. Reglerne findes i strålebeskyttelsesloven og tilhørende bekendtgørelser (se kapitel 13). Reglerne har til formål at sikre, at brug af strålekilder er berettiget og optimeret, og at dosisgrænserne ikke overskrides.

Vejledningen henvender sig til virksomheder, der anvender håndholdte strålingsgeneratorer til industrielle eller forskningsmæssige formål, herunder materialebestemmelse ved anvendelse af håndholdte røntgenanalyseapparater. Vejledningen henvender sig desuden til virksomheder, der udfører eftersyn, reparation med videre af håndholdte strålingsgeneratorer.