xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Anbefalinger for målrettet opsporing af type 2-diabetes i kommunerne

Formålet med anbefalingerne for målrettet opsporing af type 2-diabetes er at styrke og systematisere indsatsen for målrettet opsporing af type 2-diabetes i kommunerne.

ANBEFALINGER 17 OKT 2018

En styrket kommunal indsats forventes at kunne bidrage til, at flere mennesker med høj risiko for at udvikle eller have type 2-diabetes kan blive diagnosticeret rettidigt, og dermed reducere risikoen for at udvikle følgesygdomme. Anbefalingerne er målrettet kommunerne og kan anvendes i arbejdet med type 2-diabetes.  

Indsatsen er en del af satspuljeaftalen for 2017-2020, hvor der blev afsat midler til en national diabeteshandlingsplan. Handlingsplanen indeholder tolv initiativer, der skal styrke indsatsen på diabetesområdet, og et af initiativerne har til formål at styrke den kommunale indsats i forhold til at opdage type 2-diabetes i relevante risikogrupper tidligere.