xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

NKR: Ikke-kirurgisk behandling af nyopståede uspecifikke nakkesmerter

Denne nationale kliniske retningslinje indeholder anbefalinger vedr. ikke-kirurgisk behandling af nyopståede uspecifikke nakkesmerter hos voksne.

ANBEFALINGER OG RETNINGSLINJER 29 NOV 2016

Denne nationale kliniske retningslinje indeholder anbefalinger vedr. ikke-kirurgisk behandling af nyopståede uspecifikke nakkesmerter hos voksne. Med uspecifikke menes, at der ikke er en specifik årsag til smerterne.

Retningslinjen anbefaler, at patienter med nyopståede uspecifikke nakkesmerter altid får information og rådgivning om sygdommen. En tryghedsskabende information om sygdommens forløb, prognose samt faresignaler bør være gennemgående. Derudover bør patienten opfordres til at opretholde normal fysisk aktivitet. 

Nogle patienter vil have behov for behandling, der går udover information og rådgivning. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at der til disse patienter overvejes tilbud om træning under vejledning, behandling med ledmobiliserende teknikker og/eller akupunktur, da studier har vist en gavnlig effekt af disse indsatser på smerte- og/eller funktionsniveau. Herudover kan brug af geler eller lignende med NSAID overvejes med henblik på umiddelbar smertelindring. Smertestillende medicin, der tages som piller, samt massage bør kun tilbydes efter nøje overvejelse.

Retningslinje

NKR: Ikke-kirurgisk behandling af nyopståede uspecifikke nakkesmerter - PDF

Quick guide

Quick guide: National klinisk retningslinje for ikke-kirurgisk behandling af nyopståede uspecifikke nakkesmerter

English version

Quick guide: National clinical guideline for the non-surgical treatment of recent onset non-specific neck pain

Høring

Høringsmaterialet kan findes på høringsportalen

Høringsnotat

Samlet høringssvar

Kommissorium

Kommissorium for NKR: Ikke-kirurgisk behandling af nyopståede uspecifikke nakkesmerter

Baggrundsmateriale

Fokuserede spørgsmål

Fokuserede spørgsmål

GRADE

'GRADE evidensprofiler samlet' indgår i retningslinjen - se materiale øverst på siden.

Flowchart

Flowchart

Vurderinger

AMSTAR-vurdering

Metaanalyser og risk of bias-vurderinger

PICO 1 Øvelsesterapi (pdf)