xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

NKR: Ikke-kirurgisk behandling af nyopståede uspecifikke nakkesmerter

Denne nationale kliniske retningslinje indeholder anbefalinger vedr. ikke-kirurgisk behandling af nyopståede uspecifikke nakkesmerter hos voksne.

ANBEFALINGER/RETNINGSLINJER 29 NOV 2016

Denne nationale kliniske retningslinje indeholder anbefalinger vedr. ikke-kirurgisk behandling af nyopståede uspecifikke nakkesmerter hos voksne. Med uspecifikke menes, at der ikke er en specifik årsag til smerterne.

Retningslinjen anbefaler, at patienter med nyopståede uspecifikke nakkesmerter altid får information og rådgivning om sygdommen. En tryghedsskabende information om sygdommens forløb, prognose samt faresignaler bør være gennemgående. Derudover bør patienten opfordres til at opretholde normal fysisk aktivitet. 

Nogle patienter vil have behov for behandling, der går udover information og rådgivning. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at der til disse patienter overvejes tilbud om træning under vejledning, behandling med ledmobiliserende teknikker og/eller akupunktur, da studier har vist en gavnlig effekt af disse indsatser på smerte- og/eller funktionsniveau. Herudover kan brug af geler eller lignende med NSAID overvejes med henblik på umiddelbar smertelindring. Smertestillende medicin, der tages som piller, samt massage bør kun tilbydes efter nøje overvejelse.

Retningslinjen er genvurderet i 2020

Sundhedsstyrelsen vurderer på baggrund af tilbagemeldinger fra faglige selskaber, om gældende NKR skal opdateres. Der er på nuværende tidspunkt ikke behov for opdatering af retningslinjens anbefalinger. Retningslinjen er derfor genpubliceret i en opdateret version, hvor det fremgår under hver enkelt anbefaling, at det er vurderet, at det ikke var nødvendigt at opdatere anbefalingen i 2020.

Retningslinje

National klinisk retningslinje for ikke-kirurgisk behandling af nyopståede uspecifikke nakkesmerter (pdf)

National klinisk retningslinje for ikke-kirurgisk behandling af nyopståede uspecifikke nakkesmerter (magicapp.org)

Quick guide

Quick guide

Kommissorium

Kommissorium

Høring

Høringsportal

Høringsnotat

Samlede høringssvar

Baggrundsmateriale

Fokuserede spørgsmål

Fokuserede spørgsmål

GRADE evidensprofiler

'GRADE evidensprofiler samlet' indgår i retningslinje.

Kvalitetsvurderinger

AMSTAR

Metaanalyser og risk of bias

PICO 1 (pdf)