xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Livet med demens - styrket kvalitet i indsatsen

Fagligt oplæg til den nationale demenshandlingsplan 2025

28 JUN 2016

Det faglige oplæg til den nationale demenshandlingsplan 2025 indeholder anbefalinger, der har som overordnet formål at styrke kvaliteten i demensindsatsen og forbedre livskvaliteten for mennesker med demens og deres pårørende.

Det faglige oplæg vil bidrage til de overordnede målsætninger, som Regeringen og satspuljepartierne har formuleret for Den nationale demenshandlingsplan 2025:

  1. Danmark skal være et demensvenligt land, hvor mennesker med demens kan leve et værdigt og trygt liv
  2. Behandling og pleje af mennesker med demens skal tage udgangspunkt i den enkeltes behov og værdier og tilbydes i sammenhængende forløb med fokus på forebyggelse, tidlig
    indsats, nyeste viden og øget forskningsindsats
  3. Pårørende skal inddrages aktivt og samtidig have mere støtte i livet som pårørende.

Realisering af oplæggets anbefalinger forudsætter bred opbakning og aktiv medvirken fra beslutningstagere, faglige miljøer i kommuner og regioner, almen praksis og patient- og interesseorganisationer mfl.

Den nationale demenshandlingsplan 2025

Rapporten er udarbejdet som led i arbejdet med Den nationale demenshandlingsplan 2025.

Demenshandlingsplanen rummer i alt 23 initiativer fordelt på fem fokusområder. Alle initiativer har som overordnet mål at forbedre indsatsen for at udrede, pleje og behandle mennesker med demens frem mod 2025. Sundhedsstyrelsen er ansvarlig for 11 af initiativerne.

Se alle udgivelser inden for Den nationale demenshandlingsplan 2025