xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Samarbejde om subakutte/akutte tilbud til ældre medicinske patienter

25 MAJ 2016

Regeringen og satspuljepartierne afsatte som led i satspuljeaftalen for 2012-2015 midler til en national handlingsplan for den ældre medicinske patient. Et af initiativerne i handlingsplanen var en ansøgningspulje på 20 mio. kr., der skulle styrke samarbejdet vedrørende subakutte/akutte tilbud. Projektperioden løb fra 1. kvartal 2013 til udgangen af 2014.

Formålet med puljen var at afprøve og udvikle nye samarbejdsformer, hvor regioner, kommuner og almen praksis i højere grad samarbejder om tilbud til den ældre medicinske patient. Samarbejdet skal give yderligere viden om, hvilke akutte/subakutte opgaver der med fordel kan blive varetaget kommunalt.

Afrapporteringer