xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

NKR: Behandling af håndeksem

Retningslinjen omfatter udvalgte elementer i behandlingen af håndeksem. Formålet med retningslinjen er at højne og ensarte kvaliteten af behandlingen af håndeksem i Danmark.

ANBEFALINGER 04 OKT 2016

Retningslinjen omfatter udvalgte elementer i behandlingen af håndeksem. Retningslinjen er således et supplement til øvrige retningslinjer, forløbsprogrammer og behandlingsvejledninger på området.

Formålet med den nye retningslinje er at højne og ensarte kvaliteten af behandlingen af håndeksem i Danmark. Retningslinjen handler om behandlingen af voksne over 15 år, men det er ligeledes vigtigt, at børn bliver udredt og får den rette behandling, inden håndeksem bliver kronisk.

Det anbefales det blandt andet, at flere patienter bliver henvist til udredning tidligere i behandlingsforløbet, end det er tilfældet i dag. Retningslinjen opfordrer også til et større fokus på struktureret patientuddannelse og rådgivning omkring arbejdsrelateret håndeksem som en del af behandlingen.

Antallet af ”god praksis anbefaling” i denne retningslinje viser, at der er behov for øget forskning på området. Udover de kliniske anbefalinger peger retningslinjen derfor også på behovet for at styrke forskningen og dermed evidensgrundlaget for behandlingen af håndeksem.

Den nationale kliniske retningslinje giver nye vidensbaserede anbefalinger. Retningslinjen indeholder både farmakologiske og non-farmakologiske anbefalinger.

Retningslinjen er vurderet forældet i 2023

Litteratursøgningerne er forældede, og der kan derfor være kommet ny evidens på området, som kan have indflydelse på anbefalingerne. Anbefalingerne er derfor ikke længere gældende.

Sundhedsstyrelsen kategoriserer ældre nationale kliniske retningslinjer og anbefalinger som ikke gældende, når litteratursøgningen er mere end 3 år gammel, eller der ikke er foretaget en faglig vurdering af anbefalingerne inden for de sidste 3 år.

Nationale kliniske retningslinjer og anbefalinger klassificeres af Sundhedsstyrelsen som faglig rådgivning, hvilket indebærer, at Sundhedsstyrelsen anbefaler relevante fagpersoner at følge anbefalingerne. Anbefalinger er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for, at beslutningen er passende og den korrekte sundhedsfaglig ydelse.

Det kan ikke udelukkes, at anbefalingerne i de ikke gældende retningslinjer er et udtryk for den bedste kliniske praksis i dag, men det er op til den enkelte kliniker eller aftager af anbefalingerne fx et faglige selskab at foretage denne faglige vurdering. Ligeledes er det op til den enkelte driftsherre af sundhedsvæsenet at vurdere om, anbefalingen fortsat bør følges i deres organisation. Det er vigtigt, at den faglige rådgivning Sundhedsstyrelsen anbefaler fagpersoner, borgere, regioner og kommuner mv. at følge er retvisende, og det kan Sundhedsstyrelsen ikke stå inde for, når retningslinjerne og anbefalingerne er af ældre dato. 

Retningslinje

National klinisk retningslinje for behandling af håndeksem (pdf)

National klinisk retningslinje for behandling af håndeksem (magicapp.org)

Quick guide

Quick guide

Kommissorium

Kommissorium

Høring

Høringsportal

Baggrundsmateriale

Fokuserede spørgsmål

GRADE evidensprofiler

Evidensprofiler indgår samlet i retningslinjen.

Kvalitetsvurderinger

AMSTAR

AMSTAR PICO 5

AMSTAR PICO 6

AGREE

Group appraisal - Occupational aspects of management

Group appraisal  - Canadian hand dermatitis management

Group appraisal - Guidelines for diagnosis, prevention and treatment of hand eczema

Søgestrategi og flowcharts

Søgebeskrivelse inkl. flowcharts

Søgeprotokol for guidelines (opdateret 2020)

Søgeprotokol for guidelines

Søgeprotokol for sekundær litteratur

Søgeprotokol for primær litteratur