xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Rationel farmakoterapi 11, 2015

PPI, enterocoated acetylsalicylsyre og skift mellem dipyridamol + ASA og clopidogrel

TIDSSKRIFTER 06 NOV 2015

Månedsbladet opdateres ikke efter udgivelsen. Indholdet afspejler den aktuelle evidens på udgivelsestidspunktet.

 

Artikler

Behandling med protonpumpehæmmere −forbrugsmønstre, indikationer og behandlingsvarighed - version med referencer og habilitetserklæring

Enterocoating eller PPI-profylakse ved lavdosis-behandling med acetylsalicylsyre og risiko for ulcuskomplikation? - version med referencer og habilitetserklæring

Skal patienter i dipyrida-mol-acetylsalicylsyre-tromboseprofylakse altid skiftes til clopidogrel? - version med referencer og habilitetserklæring

PDF-version

Månedsblad november 2015