xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

NKR: Fysioterapi og ergoterapi til voksne med nedsat funktionsevne som følge af multipel sklerose – syv udvalgte indsatser

Retningslinjen indeholder anbefalinger om fysioterapi og ergoterapi i forhold til voksne, der lider af multipel sklerose. REtningslinjen henvender sig både til sundhedspersoner, der beskæftiger sig med ergoterapi og fysioterapi til voksne med multipel sklerose, planlæggere og beslutningstagere i regioner og kommuner samt personer med multipel sklerose.

ANBEFALINGER OG RETNINGSLINJER 23 MAR 2015

Danmark har verdens højeste forekomst af multipel sklerose. I alt cirka 12.500 personer, med 600 nye tilfælde om året. Multipel sklerose er en fremadskridende lidelse, der kan ramme forskellige steder i centralnervesystemet. Symptomerne og begrænsninger i funktionsevne er mangeartede og kan variere fra milde til svære funktionsevnenedsættelser. Sygdommen har ofte store konsekvenser for den enkelte og dennes pårørende. Der er ingen helbredende behandling af multipel sklerose.

Retningslinjens anbefalinger retter sig mod: Eksekutive funktioner (planlægning og overblik), hukommelsesproblemer, fatigue, konditionstræning, styrketræning, balancetræning og hverdagsaktiviteter. Indsatserne skal ses som del af den samlede indsats til persongruppen.

Anbefalingerne er faglig rådgivning og henvender sig både til sundhedspersoner, der beskæftiger sig med ergoterapi og fysioterapi til voksne med multipel sklerose, planlæggere og beslutningstagere i regioner og kommuner samt personer med multipel sklerose.   

4. juni 2015: Rettelse foretaget i bilag 10: arbejdsgruppen, følgegruppen og peer reviewere

Quickguide

Quickguide: Fysioterapi og ergoterapi til voksne med nedsat funktionsevne som følge af multipel sklerose - 7 udvalgte indsatser (pdf)

Kommissorium

Kommissorium for national klinisk retningslinje for fysioterapi og ergoterapi til voksne med nedsat funktionsevne som følge af multipel sklerose - 7 udvalgte indsatser (pdf)

Høring

Link til høringsportalen

Baggrundsmateriale

AMSTAR vurdering

Overblik evidensprofiler

Arbejdsgruppen, følgegruppen, peer-reviewere

Risk of Bias-vurderinger

PICO 1-7 Risk of Bias

PICO1 Risk of Bias Eksekutive funktioner

PICO2 Risk of Bias konditionstræning

PICO3 Risk of Bias styrketræning

PICO4 Risk of Bias træning i ADL

PICO5 Risk of Bias fatique

PICO6 Risk of Bias balancetræning

PICO7 Risk of Bias hukommelse

Søgeprotokoller

Søgeprotokol

Søgeprotokol guideline

Søgeprotokol PICO1-7