xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

NKR: Fysioterapi og ergoterapi til voksne med nedsat funktionsevne som følge af multipel sklerose – syv udvalgte indsatser

Retningslinjen indeholder anbefalinger om fysioterapi og ergoterapi til voksne, der lider af multipel sklerose. Retningslinjen henvender sig både til sundhedspersoner, der beskæftiger sig med ergoterapi og fysioterapi til voksne med multipel sklerose, planlæggere og beslutningstagere i regioner og kommuner samt personer med multipel sklerose.

ANBEFALINGER/RETNINGSLINJER 23 MAR 2015

Danmark har verdens højeste forekomst af multipel sklerose - i alt cirka 12.500 personer med 600 nye tilfælde om året. Multipel sklerose er en fremadskridende lidelse, der kan ramme forskellige steder i centralnervesystemet. Symptomerne og begrænsninger i funktionsevne er mangeartede og kan variere fra milde til svære funktionsevnenedsættelser. Sygdommen har ofte store konsekvenser for den enkelte og dennes pårørende. Der er ingen helbredende behandling af multipel sklerose.

Retningslinjens anbefalinger retter sig mod: Eksekutive funktioner (planlægning og overblik), hukommelsesproblemer, fatigue, konditionstræning, styrketræning, balancetræning og hverdagsaktiviteter. Indsatserne skal ses som del af den samlede indsats til persongruppen.

Anbefalingerne er faglig rådgivning og henvender sig både til sundhedspersoner, der beskæftiger sig med ergoterapi og fysioterapi til voksne med multipel sklerose, planlæggere og beslutningstagere i regioner og kommuner samt personer med multipel sklerose. 

4. juni 2015: Rettelse foretaget i bilag 10: Arbejdsgruppen, følgegruppen og peer reviewere

Quick guide

Quick guide

Kommissorium

Kommissorium

Høring

Høringsportal

Baggrundsmateriale

Overblik evidensprofiler

Arbejdsgruppen, følgegruppen, peer-reviewere

Kvalitetsvurderinger

AMSTAR

Risk of bias

PICO 1-7 (pdf)

PICO 1 (pdf)

PICO 2 (pdf)

PICO 3 (pdf)

PICO 4 (pdf)

PICO 5 (pdf)

PICO 6 (pdf)

PICO 7 (pdf)

Søgestrategi

Søgeprotokol

Søgeprotokol for guidelines

Søgeprotokol for PICO 1-7