xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
English

Anbefalinger for svangreomsorgen

Anbefalingerne henvender sig bredt til sundhedspersonalet i og uden for sygehuset, især praktiserende læger, jordemødre, obstetrikere, personale på barselsafdelinger og sundhedsplejersker.

30 OKT 2013

Anbefalingerne beskriver spektret fra lovbundne krav til rådgivning om hensigtsmæssige tiltag.

Anbefalinger for svangreomsorgen - pdf 

Bestil trykt udgave (Komiteen for Sundhedsoplysning)

241 sider 

Betegnelsen “svangreomsorg” anvendes som et samlet begreb for sundhedsvæsenets indsats i forbindelse med graviditet, fødsel og barsel.

De gennemgående principper i anbefalingerne er som hidtil, at graviditet, fødsel og barsel er naturlige livsprocesser, at sundhedsvæsenets indsats omfatter sundhedsfremme, forebyggelse og behandling, og at der ydes en differentieret indsats med udgangspunkt i den enkelte gravides ønsker og behov. Sundhedsvæsenets indsats i svangreomsorgen retter sig mod den gravide og hendes familie.

Kapitel 10. Rettelse vedrørende MFR-vaccination

Graviditet efter MFR-vaccination – rettelse til side 123: Der skal gå 1-3 måneder fra rubella- eller MFR-vaccination til graviditet, jævnfør vaccinens indlægsseddel.

Bilag 4 - revideret: kvindelig omskæring (reinfibulation)

Sundhedsstyrelsen har skærpet de faglige anbefalinger om reinfibulation (sammensyning af omskårne kvinder efter fødsler). Anbefalingerne trådte i kraft den 1. september 2014. De reviderede anbefalinger kan læses her: Revideret bilag 4 - Anbefalinger for svangreomsorgen: kvindelig omskæring. I den forbindelse gælder anbefalingerne i Bilag 4 i "Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorgen" ikke længere.