xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Anbefalinger for svangreomsorgen

Anbefalingerne henvender sig bredt til sundhedspersonalet i og uden for sygehuset, især praktiserende læger, jordemødre, obstetrikere, personale på barselsafdelinger og sundhedsplejersker.

ANBEFALINGER OG RETNINGSLINJER, LOVGIVNING 30 OKT 2013

Anbefalingerne beskriver spektret fra lovbundne krav til rådgivning om hensigtsmæssige tiltag.

Anbefalinger for svangreomsorgen - pdf 

Bestil trykt udgave (Komiteen for Sundhedsoplysning)

241 sider 

Betegnelsen “svangreomsorg” anvendes som et samlet begreb for sundhedsvæsenets indsats i forbindelse med graviditet, fødsel og barsel.

De gennemgående principper i anbefalingerne er som hidtil, at graviditet, fødsel og barsel er naturlige livsprocesser, at sundhedsvæsenets indsats omfatter sundhedsfremme, forebyggelse og behandling, og at der ydes en differentieret indsats med udgangspunkt i den enkelte gravides ønsker og behov. Sundhedsvæsenets indsats i svangreomsorgen retter sig mod den gravide og hendes familie.

Kapitel 10. Rettelse vedrørende MFR-vaccination

August 2014: Graviditet efter MFR-vaccination – rettelse til side 123: Der skal gå 1-3 måneder fra rubella- eller MFR-vaccination til graviditet, jævnfør vaccinens indlægsseddel.

Bilag 4 - revideret: kvindelig omskæring (reinfibulation)

September 2014: Sundhedsstyrelsen har skærpet de faglige anbefalinger om reinfibulation (sammensyning af omskårne kvinder efter fødsler). Anbefalingerne trådte i kraft den 1. september 2014. De reviderede anbefalinger kan læses her: Revideret bilag 4 - Anbefalinger for svangreomsorgen: kvindelig omskæring. I den forbindelse gælder anbefalingerne i Bilag 4 i "Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorgen" ikke længere.

Versioner

Version 2 (aktuel): 2013. Bemærk rettelse til side 123 vedr. MFR-vaccination (august 2014) og revideret bilag 4 (september 2014)

Version 1: 2009