xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Udredning og henvisning af patienter med hørenedsættelse

ANBEFALINGER, LOVE OG REGLER 11 JUN 2015

Faglig vejledning til speciallæger i øre-, næse- og halssygdomme.

Vejledningen retter sig mod speciallæger i øre-, næse-, og halssygdomme samt personer, som arbejder under disses ansvar. Formålet er at vejlede speciallægerne om udredning og henvisning af patienter med hørenedsættelse med henblik på høreapparatbehandling.

Vejledningen beskriver speciallægernes opgaver og ansvar i forbindelse med udredning og henvisning af patienter. Endvidere præciseres kriterierne for, hvilke patienter der skal henvises til yderligere udredning og eventuelt behandling ved en audiologisk sygehusafdeling.

Faglig vejledning: Udredning og henvisning af patienter med hørenedsættelse