xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Medicinsk behandling af voksne diagnostiseret med skizofreni

26 MAJ 2015

Gennem de seneste år har der været fokus på den medicinske behandling af patienter med diagnosen skizofreni. Sundhedsstyrelsen har i den forbindelse publiceret en række rapporter.

Sundhedsstyrelsen overvåger anvendelsen af lægemidler og forekomsten af lægemiddelbivirkninger i Danmark. I forlængelse af dette arbejde identificeres områder, hvor der er behov for en mere målrettet monitorering. Sundhedsstyrelsen har særlig fokus på anvendelsen af psykofarmaka, og i denne rapport ses der nærmere på den psykofarmakologiske behandling af voksne, der på et tidspunkt har fået stillet diagnosen skizofreni.

Rapporten baserer sig på data fra landsdækkende registre. Der anvendes blandt andet data fra Det Psykiatriske Centrale Forskningsregister (PCF)i og fra Lægemiddelstatistikregisteret.
Se de anvendte registre i dokumentationsafsnittet.

Denne rapport handler om anvendelsen af antipsykotiske lægemidler hos voksne i alderen 18-65 år, der på et tidspunkt har fået stillet diagnosen skizofreni.

Rapporten er fra oktober 2014.

Medicinsk behandling af voksne diagnosticeret med skizofreni