xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Styrkelse af den psykosociale indsats ved beredskabs­hændelser

Kriser, katastrofer, større ulykker, terror m.m. er ekstraordinære dramatiske hændelser, som kan true eller svække vigtige funktioner for samfundet og virke traumatiserende for enkeltpersoner.

26 AUG 2014

Kriser, katastrofer, større ulykker, terror m.m. er ekstraordinære dramatiske hændelser, som kan true eller svække vigtige funktioner for samfundet og virke traumatiserende for enkeltpersoner. Det er derfor vigtigt, at den psykosociale indsats efter en hændelse er veltilrettelagt, og at rollefordelingen er klart defineret mellem kommuner og regioner.

Med denne rapport om styrkelse af den psykosociale indsats ved beredskabshændelser er det målet at få defineret den psykosociale indsats, præcisere rammerne for indsatsen, identificere delelementerne, der indgår i indsatsen, samt fastlægge de enkelte sektorers ansvar og roller, således at det forud for en krises indtræden vil være klart, hvem der har den enkelte opgave.