xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

NKR: Farmakologisk behandling af bipolar lidelse - ikke gældende

Anbefalingerne er ikke længere gældende.

ANBEFALINGER/RETNINGSLINJER 28 MAJ 2014

Retningslinjen stiller skarpt på voksne patienter med bipolar lidelse, som tidligere har haft mindst én manisk episode (svarende til bipolar lidelse type 1), og som har udviklet depression trods vedligeholdelsesbehandling med ét lægemiddel alene og efterfølgende opnået bedring.

Retningslinjen er vurderet forældet i 2023

Litteratursøgningerne er forældede, og der kan derfor være kommet ny evidens på området, som kan have indflydelse på anbefalingerne. Anbefalingerne er derfor ikke længere gældende.

Retningslinje

National klinisk retningslinje for farmakologisk behandling af bipolar lidelse – supplerende vedligeholdelsesbehandling efter depression

Quick guide

Quick guide (dansk version)

Quick guide (English version)

Kommissorium

Kommissorium

Medlemmer af arbejdsgruppen

Høring

Høringsportal

Baggrundsmateriale

GRADE evidensprofiler

Evidensprofiler samlet

Kvalitetsvurderinger

AMSTAR

AGREE

Metaanalyser og risk of bias

Metaanalyser

Søgestrategi

Søgeprotokol for guidelines

Søgeprotokol for sekundær litteratur

Søgeprotokol for primær litteratur