xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

NKR: Behandling af håndledsnære brud

Anbefalingerne er under vurdering

ANBEFALINGER 10 OKT 2014

Den nationale kliniske retningslinje er faglig rådgivning og retter sig primært mod læger inden for det ortopædkirurgiske speciale. Retningslinjen er desuden relevant for sygeplejersker og læger, der modtager akutte patienter med brud nær håndleddet, samt alle læger, sygeplejersker, fysioterapeuter og ergoterapeuter der i hospitalsregi eller i kommunerne udfører ambulant behandling og genoptræning af disse patienter.

Hvad betyder under vurdering?

I vurderingen bliver der taget stilling til om anbefalingerne lever op til vores kriterier for at udarbejde og/eller opdatere en anbefaling:

  • Betydelig sygdomsbyrde (populationsstørrelse, sygelighed, dødelighed)
  • Stort ressourceforbrug (dyr behandling, ventetider m.v.)
  • Store variationer i praksis (geografiske variationer m.v.)
  • Ny risikobetonet teknologi
  • Mulige indikationsskred
  • Tvivl om tolkning af evidensen
  • Uenighed om evidensen på tværs af faglige miljøer/patientorganisationer og borgere

Retningslinje

National klinisk retningslinje for behandling af håndledsnære brud (distal radiusfraktur) (pdf)

National clinical guideline on the treatment of distal radial fractures (English version) (pdf)

National klinisk retningslinje for behandling af håndledsnære brud (distral radiusfraktur) (magicapp.org)

Quick guide

Quick guide (dansk version)

Quick guide (English version)

Kommissorium

Kommissorium

Høring

Høringsportal

Baggrundsmateriale

GRADE evidensprofiler

Evidensprofiler samlet

Kvalitetsvurderinger

AMSTAR

AGREE II

Metaanalyser og risk of bias

PICO 4 (pdf)

PICO 4 forest plot (pdf)

PICO 5 (pdf)

PICO 5 forest plot (pdf)

PICO 8 (pdf)

PICO 8 forest plot (pdf)

PICO 10 (pdf)

PICO 10 forest plot (pdf)

Søgestrategi

Søgeprotokol for guidelines

Søgeprotokol for follow-up

Søgeprotokol for RCT