xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Vejledning vedrørende eksamen i ortodonti

LOVGIVNING 10 NOV 2013

Specialtandlægeuddannelsen i ortodonti indebærer opnåelse af praktiske og teoretiske kompetencer, som er beskrevet i målbeskrivelsen for ortodonti. Kompetencerne skal være erhvervet for at opnå tilladelse til at betegne sig som specialtandlæge i ortodonti. I henhold til § 6, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 1020 af 26. august 2010 om uddannelse af specialtandlæger gennemføres en del af den afsluttende evaluering i specialet ortodonti som eksamen. Vejledningen indeholder rammer og principper for afviklingen af eksamen, og gælder for uddannelsessøgende tandlæger i ortodonti.

Vejledning vedrørende eksamen i ortodonti