xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Vejledning om overgangsordninger for læger under uddannelse til speciallæge ved 2003-uddannelsesordningens ikrafttræden

Bekendtgørelse om uddannelse til specialsygeplejerske i psykiatrisk sygepleje

LOVE OG REGLER 10 NOV 2013

I henhold til § 18, stk. 3 i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1257 af 25. oktober 2007 har uddannelsessøgende læger, der har gennemført eller påbegyndt undervisningsstilling i 1996-uddannelsesordningen, ret til at færdiggøre uddannelsen efter denne ordning.

Vejledning om overgangsordninger for læger under uddannelse til speciallæge ved 2003-uddannelsesordningens ikrafttræden i forbindelse med 1996-uddannelsesordningens ophør pr. 31. december 2012 (retsinformation.dk)