xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos ældre medicinske patienter: Værktøjer til hverdagsobservationer

27 FEB 2013

Denne rapport er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens arbejde med initiativ nr. 2.1.7 i udmøntningsplanen for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske
patient.

Formålet med initiativet er at afklare, hvilke værktøjer der kan benyttes til systematiske og løbende hverdagsobservationer hos ældre medicinske patienter med henblik på blandt andet at reducere uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser.

Elektronisk udgave

Se desuden

Udgivelsen Tidlig opsporing af forringet helbredstilstand og nedsat funktionsevne hos ældre mennesker fra 2017 er en videreudvikling og uddybning rapporten Tidlig opsporing af forringet helbredstilstand og nedsat funktionsevne hos ældre mennesker fra 2013.